DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  หยั่งลึก คือ ...
หยั่งลึก [V] ความหมาย คือ penetrate deeply,,,,
ตัวอย่าง :: การแก้ปัญหาทางจิตใจที่บอบช้ำของเด็กจำเป็นจะต้องหยั่งลึกเข้าถึงปัญหาของเด็กอย่างแท้จริง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)