DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เบ่ง คือ ...
เบ่ง [V] ความหมาย คือ flex,ทำให้พองตัวขึ้นหรือขยายตัวออก,,,
ตัวอย่าง :: นักเพาะกายเบ่งกล้ามเพื่ออวดคณะกรรมการ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)