DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เปิดรับ คือ ...
เปิดรับ [V] ความหมาย คือ admit,เริ่มดำเนินงาน,,,
ตัวอย่าง :: รัฐได้สร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่โดยเพิ่งเปิดรับผู้ป่วยเมื่อต้นดือนกันยายนที่ผ่านมา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)