DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เงินค่าจ้าง คือ ...
เงินค่าจ้าง [N] ความหมาย คือ wage,เงินที่ได้รับจากค่าแรงในการทำงาน,,ค่าจ้าง,
ตัวอย่าง :: เขาทำงานทั้งวันเพื่อเอาเงินค่าจ้างเล็กน้อยเป็นเบี้ยต่อไส้
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)