DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  เด็กน้อย คือ ...
เด็กน้อย [N] ความหมาย คือ baby,,,,
ตัวอย่าง :: เด็กน้อยหัวร่อเอิ๊กอ้ากด้วยความจั๊กจี้เพราะหนวดริมฝีปากของพ่อ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)