DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วัยผู้ใหญ่ คือ ...
วัยผู้ใหญ่ [N] ความหมาย คือ adult age,วัยที่มีอายุมากเกินช่วงหนุ่มสาวไปแล้วแต่ยังไม่ถึงชรา,,,วัยเด็ก, วัยเยาว์
ตัวอย่าง :: ความต้องการไขมันในวัยผู้ใหญ่จะลดลงแต่ต้องการแคลเซียมมากขึ้น
มีหน่วยเป็น :: วัย
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)