DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สนามม้าแข่ง คือ ...
สนามม้าแข่ง [N] ความหมาย คือ racecourse,ลานกว้างที่ทำเป็นลู่ไว้สำหรับแข่งม้า,,สนามแข่งม้า, สนามม้า,
ตัวอย่าง :: ทุกวันอาทิตย์เขาจะไปคลุกอยู่ที่สนามม้าแข่งทั้งวัน
มีหน่วยเป็น :: สนาม, แห่ง
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)