DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สถานบำบัด คือ ...
สถานบำบัด [N] ความหมาย คือ treatment area,สถานที่ที่ทำให้โรคหรืออาการที่เป็นอยู่ทุเลาลง,,,
ตัวอย่าง :: เขาถูกจับส่งไปอยู่สถานบำบัดเพื่อรักษาอาการติดยา
มีหน่วยเป็น :: แห่ง, ที่
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)