DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สนามยิงปืน คือ ...
สนามยิงปืน [N] ความหมาย คือ shooting gallery,ลานกว้างสำหรับฝึกซ้อมยิงปืน,,สนามเป้า,
ตัวอย่าง :: ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีสนามยิงปืนหลายแห่งให้ฝึก ฝีมือกัน
มีหน่วยเป็น :: สนาม, แห่ง
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)