DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วัยหนุ่มวัยสาว คือ ...
วัยหนุ่มวัยสาว [N] ความหมาย คือ teen-age,ระยะเวลาของอายุที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นซึ่งมีอายุมากกว่าวัยเด็กแต่ยังไม่ถึงวัยผู้ใหญ่,,วัยรุ่น, วัยกำดัด, วัยหนุ่มสาว, วัยเอ๊าะ, วัยแรกรุ่น,วัยชรา, วัยแก่
ตัวอย่าง :: ปัญหาที่เกิดในครอบครัวมักเป็นปัญหาระหว่างผู้ใหญ่กับวัยหนุ่มวัยสาวที่ไม่ลงรอยกัน
มีหน่วยเป็น :: วัย
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)