DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วงการเมือง คือ ...
วงการเมือง [N] ความหมาย คือ political quarters,หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมือง,,แวดวงการเมือง,
ตัวอย่าง :: บางครั้งข่าวที่น่าสนใจอาจไม่ได้เกิดขึ้นในวงการเมือง แต่อาจเป็นชุมชนเล็กๆ ในเมืองหลวงที่ไม่มีใครรู้จัก
มีหน่วยเป็น :: วงการ
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)