DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วันหลัง คือ ...
วันหลัง [N] ความหมาย คือ future,วันที่เกิดขึ้นต่อจากวันนี้,,วันข้างหลัง, โอกาสหลัง, ภายหลัง,วันก่อนหน้า
ตัวอย่าง :: ผมว่าเปลี่ยนเป็นวันหลังดีกว่า อาจจะได้รับความสะดวกมากกว่านี้
มีหน่วยเป็น :: วัน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)