DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สงบสุข คือ ...
สงบสุข [ADV] ความหมาย คือ peacefully,อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ,,สุขสงบ, สงบ,
ตัวอย่าง :: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)