DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สมทบทุน คือ ...
สมทบทุน [V] ความหมาย คือ join donating,รวมทุนเข้าไปด้วยหรือให้ทุนเพิ่มเติมเข้าไป,,,
ตัวอย่าง :: คณะอาจารย์สมทบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบอุบัติเหตุจากการไปทัศนศึกษา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)