DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  สนามแม่เหล็ก คือ ...
สนามแม่เหล็ก [N] ความหมาย คือ magnetic field,ส่วนที่อยู่บริเวณโดยรอบแม่เหล็กที่ทำให้แม่เหล็กดูดสารบางอย่างได้,,สนามไฟฟ้า,
ตัวอย่าง :: เราสามารถตรวจสอบว่าบริเวณใดมีสนามแเม่เหล็กหรือไม่โดยใช้เข็มทิศ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)