DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วงกว้าง คือ ...
วงกว้าง [N] ความหมาย คือ wide area,ขอบเขตอันกว้างขวาง,,,วงแคบ
ตัวอย่าง :: สื่อมวลชนนำข้อมูลต่างๆ มาเปิดเผยให้ทราบกันในวงกว้างเพื่อประโยชน์ต่อไป
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)