DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  วงงาน คือ ...
วงงาน [N] ความหมาย คือ work cycle,การงานที่เกี่ยวข้องในแวดวงนั้น,,,
ตัวอย่าง :: การจัดลำดับงานแบบนี้ทำให้เวลาครบวงงานน้อยลง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)