DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ลู่ คือ ...
ลู่ [N] ความหมาย คือ track,ในทางกีฬาหมายถึงทางวิ่ง เป็นแนวเป็นช่องคู่กับ ลาน,,แนว, ทาง, ทางวิ่ง, เลน,
ตัวอย่าง :: เขาได้อยู่ลู่ในสุดเลยได้เปรียบผู้เข้าแข่งขันคนอื่น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)