DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ลอยตัว คือ ...
ลอยตัว [V] ความหมาย คือ float,ทรงตัวอยู่ในน้ำหรือในอากาศ,,ลอย,จม, จมดิ่ง
ตัวอย่าง :: ครูฝึกให้พวกเราลอยตัวในน้ำด้วยการถีบขาอย่างเดียวก่อน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)