DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ล้างบาง คือ ...
ล้างบาง [V] ความหมาย คือ eliminate,ปราบปรามหรือกำจัดให้หมดสิ้นไป,,,
ตัวอย่าง :: วันนี้ตำรวจตั้งใจล้างบางขบวนการค้ายาย่านท่าเรือ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)