DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ล้างรถ คือ ...
ล้างรถ [V] ความหมาย คือ wash a car,ชำระล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกบนรถยนต์,,,
ตัวอย่าง :: เขาล้างรถอยู่หน้าบ้านเลยไม่ได้เข้ามารับโทรศัพท์
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)