DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ลึกล้ำ คือ ...
ลึกล้ำ [ADJ] ความหมาย คือ forceful,ที่ลึกมากจนยากที่จะหยั่งถึง,,ล้ำลึก,
ตัวอย่าง :: เขามีวิธีการอันลึกล้ำเป็นเหมือนอาวุธร้ายแรงที่คู่แข่งต่างเกรงกลัว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)