DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ล้วงลึก คือ ...
ล้วงลึก [V] ความหมาย คือ deeply question,ลวงถามหรือหยั่งเอาความรู้ความคิด,,เจาะลึก,
ตัวอย่าง :: เมื่อเราได้เข้าไปล้วงลึกคดีนี้ จึงทราบว่ามีอะไรผิดปกติบางอย่างอยู่เบื้องหลัง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)