DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รับเสด็จ คือ ...
รับเสด็จ [V] ความหมาย คือ welcome,ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย,,,
ตัวอย่าง :: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (ราชา)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)