DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ร่ายยาว คือ ...
ร่ายยาว [N] ความหมาย คือ talk long in details,ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง,,,
ตัวอย่าง :: การแต่งร่ายยาวจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได ้เป็นแต่ต้องเรียงคำให้คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านั้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)