DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ลดลาวาศอก คือ ...
ลดลาวาศอก [V] ความหมาย คือ decrease adamant,เพลาลง, ผ่อนให้เบาหรือน้อยลง,,ผ่อนปรน, อ่อนข้อ,
ตัวอย่าง :: แต่ละคนต่างยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมลดลาวาศอกให้กัน จึงทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในที่สุด
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)