DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รับคำ คือ ...
รับคำ [V] ความหมาย คือ promise,แสดงว่าจะทำตามคำ,,,
ตัวอย่าง :: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)