DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รับประโยชน์ คือ ...
รับประโยชน์ [V] ความหมาย คือ gain an advantage,,,ได้ประโยชน์,ให้ประโยชน์
ตัวอย่าง :: หากชาวบ้านเห็นว่าเขาได้รับประโยชน์จากการป่า ก็ยิ่งทำให้เขารักป่ามากยิ่งขึ้น
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)