DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ระวังตัว คือ ...
ระวังตัว [V] ความหมาย คือ be alert,,,ระวังเนื้อระวังตัว, รักษาตัว, ดูแลตัว,
ตัวอย่าง :: ตลาดหลักทรัพย์ฯเริ่มมีมาตรการบางอย่าง เพื่อเตือนนักลงทุนให้ระวังตัวอยู่เสมอ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)