DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รูปถ่าย คือ ...
รูปถ่าย [N] ความหมาย คือ photograph,ภาพที่ทำโดยให้แสงผ่านเลนส์,,ภาพถ่าย,
ตัวอย่าง :: รูปถ่ายของข้าพเจ้าที่ติดอยู่ข้างฝาห้องรับแขกนั่นเป็นของใหม่
มีหน่วยเป็น :: ใบ, รูป
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)