DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ระยะยาว คือ ...
ระยะยาว [ADJ] ความหมาย คือ long-term,เกี่ยวกับการที่ต้องใช้เวลานาน,,,ระยะสั้น
ตัวอย่าง :: การกู้เงินเพื่อซื้อบ้านเป็นการสร้างหนี้สินระยะยาว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)