DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ราชบัลลังก์ คือ ...
ราชบัลลังก์ [N] ความหมาย คือ throne,พระแท่นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ภายใต้เศวตฉัตร,,,
ตัวอย่าง :: พ่อขุนรามคำแหงเสด็จขึ้นประทับเหนือราชบัลลังก์ให้ประชาชนเข้าเฝ้า
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)