DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ยึดติด คือ ...
ยึดติด [V] ความหมาย คือ adhere to,ติดอยู่กับสิ่งนั้นๆ ตลอด,,,ปล่อยวาง
ตัวอย่าง :: การตั้งคำถามต่อสาธารณะเช่นนี้ ชี้ให้เห็นว่าเขากำลังยึดติดกับอดีต
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)