DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  รอบคอบ คือ ...
รอบคอบ [V] ความหมาย คือ be cautious,พิจารณาโดยรอบแม้แต่เรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น,,ถ้วนถี่,สะเพร่า, เผอเรอ
ตัวอย่าง :: เธอรอบคอบมากที่เอาร่มมาด้วย
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)