DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พ่อค้าเร่ คือ ...
พ่อค้าเร่ [N] ความหมาย คือ travelling salesman,ผู้ที่ค้าขายไปตามสถานที่ต่าง ไม่หยุดอยู่เป็นที่,,,
ตัวอย่าง :: แต่เดิมอาแปะเป็นพ่อค้าเร่ขายเครื่องกองบวชสำหรับถวายพระ
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)