DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พืชผักสวนครัว คือ ...
พืชผักสวนครัว [N] ความหมาย คือ backyard garden,พืชที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้,,ผักสวนครัว,
ตัวอย่าง :: บ้านคนไทยนิยมปลูกพืชผักสวนครัวไว้หลังบ้าน ช่วยให้มีอาหารรับประทานสะดวกและเป็นการประหยัด
มีหน่วยเป็น :: ชนิด
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)