DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มีแผน คือ ...
มีแผน [V] ความหมาย คือ plan,กำหนดสิ่งที่จะกระทำไว้ล่วงหน้า,,,
ตัวอย่าง :: เขาสงสัยว่าที่หลานชายทำดีกับเขานั้น ต้องมีแผนอะไรสักอย่าง
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)