DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มือดี คือ ...
มือดี [ADJ] ความหมาย คือ skillful,เกี่ยวกับลักษณะที่มีฝีมือมาก,,,
ตัวอย่าง :: เพราะผมมีผู้ช่วยฝีมือดี งานของผมจึงสำเร็จได้รวดเร็ว
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม :: (สำนวน)
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)