DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มีเส้นมีสาย คือ ...
มีเส้นมีสาย [V] ความหมาย คือ have a circle of friends,มีพวกพ้องหรือผู้ช่วยเหลือที่อยู่วงใน,,มีเส้นสาย,ไร้เส้นสาย
ตัวอย่าง :: คนพวกนี้ร่ำรวยมาจากอาชีพนอกกฎหมายคน มีเส้นมีสายผูกพันอยู่กับตำรวจ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)