DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  มวน คือ ...
มวน [V] ความหมาย คือ roll (a cigarette),ม้วนเส้นยาสูบด้วยใบตองหรือใบจากเป็นต้นให้เป็นบุหรี่,,มวนยา, มวนบุหรี่,
ตัวอย่าง :: ลุงคล้อยลุกมานั่งขวางประตูรับลม เอากล่องยาสูบมามวนบูหรี่สูบ
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)