DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาระหน้าที่ คือ ...
ภาระหน้าที่ [N] ความหมาย คือ duty,กิจที่ต้องทำที่รับเอาไว้,,,
ตัวอย่าง :: อาจารย์หนุ่มหนักใจต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นับแต่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)