DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ภาพพจน์ คือ ...
ภาพพจน์ [N] ความหมาย คือ image,คำพูดที่เป็นสำนวนโวหารทำให้นึกเห็นเป็นภาพ,,,
ตัวอย่าง ::
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)