DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  พื้นถิ่น คือ ...
พื้นถิ่น [ADJ] ความหมาย คือ local,เกี่ยวกับสิ่งที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น,,ท้องถิ่น,
ตัวอย่าง :: ข้าวกล้องเป็นอาหารพื้นถิ่นแบบไทยๆ ที่ผมกินเป็นประจำทุกวัน
มีหน่วยเป็น ::
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)