DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้ออกคำสั่ง คือ ...
ผู้ออกคำสั่ง [N] ความหมาย คือ commander,,,ผู้สั่งการ,ผู้รับคำสั่ง
ตัวอย่าง :: ผมเป็นผู้ออกคำสั่งนี้เอง หากใครมีปัญหาให้มาถามผม
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)