DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้รับใช้ คือ ...
ผู้รับใช้ [N] ความหมาย คือ servant,ผู้มีหน้าที่รับใช้และอาศัยอยู่ในบ้านเจ้านาย,,คนรับใช้, คนใช้,เจ้านาย
ตัวอย่าง :: เขาให้แม่อยู่บ้านหลังเดิม จัดหาลูกจ้าง ผู้รับใช้ให้พร้อมสรรพ
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)