DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้ร้องทุกข์ คือ ...
ผู้ร้องทุกข์ [N] ความหมาย คือ complainer,คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ,,,ผู้รับร้องทุกข์
ตัวอย่าง :: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)