DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้มั่งคั่ง คือ ...
ผู้มั่งคั่ง [N] ความหมาย คือ wealthy person,ผู้มีทรัพย์สินมากมาย,,ผู้มั่งมี, คนมั่งคั่ง, คนมั่งมี, ผู้มีอันจะกิน, คนมีอันจะกิน,ผู้ยากจน, ผู้ขัดสน, ผู้อัตคัด
ตัวอย่าง :: กำนันท่านนี้เป็นคนค่อนข้างจะมีอิทธิพลเป็นคนมั่งคั่ง
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)