DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้ผิด คือ ...
ผู้ผิด [N] ความหมาย คือ mistaken person,คนที่กระทำไม่ตรงกับความจริงหรือที่กําหนดนิยมไว้,,คนผิด,คนถูก, ผู้ถูก
ตัวอย่าง :: ปัจจุบันนี้ตำรวจจับตัวผู้ผิดได้ยากขึ้น เพราะมีการใช้แผนการที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมาก
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)