DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้ปรับปรุง คือ ...
ผู้ปรับปรุง [N] ความหมาย คือ reformer,ผู้แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น,,คนปรับปรุง,
ตัวอย่าง :: คุณยายท่านเป็นผู้ปรับปรุงสูตรขนมไทยหลายชนิด จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)