DekGenius.com
Search :
แปลภาษาไทย-อังกฤษ : ความหมายของ  ผู้บันทึก คือ ...
ผู้บันทึก [N] ความหมาย คือ recorder,ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,,,คนบันทึก,
ตัวอย่าง :: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้
มีหน่วยเป็น :: คน
เพิ่มเติม ::
 
 
    Back to Dictionary
   (ส่งเข้าทาง inbox facebook)
(Share ผ่าน social network)